ZAJĘCIA PROWADZONE WIELOMA CIEKAWYMI METODAMI I FORMAMI PRACY

 Pedagogika Zabawy  Aktywne słuchanie muzyki met. Batii Strauss

 Efekt Mozarta  Warsztaty teatralne

 Zajęcia twórcze z wykorzystaniem różnych technik plastycznych

• Zajęcia ruchowe z elementami Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 Dziecięca Matematyka wg. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E.Zielińskiej

 Metoda Dobrego Startu • Przedszkolak Krok Drugi  Edukacja Przez Ruch D.Dziamskiej

 Gry i zabawy logopedyczne  Muzykoterapia  Zajęcia z języka angielskiego

Sprawią, iż nasze przedszkolaki otrzymają doskonałe przygotowanie do podjęcia nauki w szkole

i pozwolą na rozwijanie wielu sfer osobowości dziecka.