PROGRAM

• „Sąsiedzi – poprzez kontakt z osobami z sąsiedztwa ( panią ze sklepu, policjantem, strażakiem, panią pracującą na poczcie, lekarzem) poszerzamy wiedzę dziecka na temat jego najbliższego otoczenia.

• „Podróż po Europie – pozwala na przybliżenie dziecku informacji nt zagranicznych sąsiadów. Poznając kuchnię, tradycje, ludową muzykę czy bohaterów baśni i legend, przedszkolaki poprzez zabawę zgłębią wiedzę nt krajów Unii Europejskiej.

• „Wycieczki, konkursy, przedstawienia teatralne, wizyty zaproszonych gości – pozwalają na lepsze poznanie środowiska lokalnego oraz są źródłem nowych ciekawych doświadczeń.

• „Moi rodzice są najwspanialsi – zachęcamy do prezentowania przez rodziców swoich talentów, zainteresowań, ciekawych zawodów.

Udział w projektach ogólnopolskich (np. „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „ Necio.pl”) pozwala na wszechstronny rozwój naszych podopiecznych.

• „Przedszkolak w kuchni – rozbudzamy pasje kulinarne oraz pobudzamy zmysły naszych przedszkolaków poprzez możliwość samodzielnego przygotowania prostych potraw

Program Akademii Przedszkolaka m.in. poprzez szereg działań dydaktyczno- wychowawczych, nastawiony jest na nauczenie dziecka aktywnego uczestnictwa w otaczającym go świecie, rozwój twórczej osobowości oraz przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.